Zeven jaar ervaring met ProCROSS: Dik tevreden

Zeven jaar ervaring met ProCROSS: Dik tevreden

 

Veestapel is veel gezonder en geeft meer saldo en arbeidsvreugde

Melkveehouder Hans de Ruyter in Bredene is zeven jaar geleden begonnen met ProCROSS.  Zijn oudste ProCROSS koeien zijn inmiddels 4e kalfs en ze voldoen naar volle tevredenheid. Voordat Hans met ProCROSS begon heeft hij zich goed in de materie verdiept en is hij bij andere veehouders gaan kijken. De resultaten van de Californië proef heeft hij ook uitgebreid bestudeerd.
 


Hans de Ruyter

Waarom ProCROSS?
Hans geeft aan dat hij teveel problemen had met vruchtbaarheid, kalfziekte en lebmaagverdraaïng. Ook het afkalven van de zuivere Holstein dieren verliep vaak wat moeizaam.
Nu er veel ProCROSS dieren worden gemolken zijn de problemen sterk verminderd, zo is de tussenkalftijd van 440 naar 375 dagen gezakt. Koeien worden weer gemakkelijk drachtig en afkalven is geen probleem meer. Dat is voor Hans belangrijk omdat hij zelf niet bij het melkveebedrijf woont.

De dierenartskosten zijn sterk gedaald sinds de veestapel uit ProCROSS koeien bestaat en dat geeft een financieel voordeel en meer arbeidsplezier. De productie is op dit lage kosten bedrijf waar de koeien in de zomer dag en nacht geweid worden, 9000 kg melk en vanaf 2e kalfs en ouder ruim 10.000 kg melk.

Het stiergebruik bij ProCROSS is efficiënt en eenvoudig, binnen het fokkerijconcept wordt gebruik gemaakt van de melkrijkste rassen Montbéliarde, VikingRed en Holstein. Per ras wordt door Hans maar twee goede stieren gebruikt, dit kan omdat inteelt geen probleem meer is.

K&L fokkerij-specialist Frans van Doren en veehouder Hans de Ruyter  bepalen samen het stiergebruik, er worden veel vitale ProCROSS kalfjes geboren.

K&L en ProCROSS Vlaanderen
Omdat in Vlaanderen ProCROSS sterk aan populariteit wint heeft K&L drie ProCROSS specialisten beschikbaar om melkveehouders optimaal van advies te voorzien:
Frans van Doren, Vlaanderen tel. 0031 6 23 99 86 01
Kristof David, Noordwest-Vlaanderen, tel. 0476 -32 21 94
Jonas de Swert, Noordoost-Vlaanderen, tel. 0476 - 24 99 37