Toelichting fokwaarden

De fokwaardes die u in de webshop aantreft zijn de orginele fokwaardes van het land van herkomst. Omrekeningen van deze fokwaardes geeft teveel verlies van informatie. Met name de spreiding wordt veel te klein. De originele fokwaardes geven een beter inzicht in de vererving van de stieren.